Menedżer ds. grantów naukowych

Klient Federacja Naukowa WSB-DSW
Miejsce pracy Gdańsk
Zakres obowiązków
 • Wypracowanie procesu zarządzania grantami naukowymi i komercjalizacją badań naukowych,
 • Prowadzenie działań wspierających proces pozyskiwania i realizacji grantów naukowych oraz komercjalizacji badań: wyszukiwanie grantów naukowo-badawczych na potrzeby pracowników naukowych Federacji, organizowanie i koordynowanie działań zespołów badawczych wnioskujących o granty naukowe i realizujących komercjalizację badań,
 • Współpraca z przedstawicielami uczelni, odpowiedzialnymi za bezpośrednie wsparcie pracowników nauki
  w pozyskiwaniu środków na granty naukowe,
 • Wypracowywanie rekomendacji, standardów i zasad monitorowania z obszaru pozyskiwania grantów naukowych i komercjalizacji badań naukowych z pracownikami naukowymi Federacji oraz przedstawicielami uczelni,
 • Koordynacja merytoryczna rozwiązań wypracowanych w obszarze grantów naukowych i komercjalizacji,
 • Sprawozdawczość z realizacji zadań do Prezydenta Federacji.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej lub na stanowisku kierowniczym,
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym w szczególności naukowymi), a także
  w realizacji grantów naukowych,
 • Praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Komunikatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność zdobywania informacji niezbędnych do poprawnej realizacji zadań.
Oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • Ciekawą i samodzielną pracę w nowo powstającej jednostce naukowej, skupiającej uczelnie akademickie, należące do największego holdingu edukacyjnego w Polsce.
Data ostatniej modyfikacji 25 lutego 2020