Specjalista ds. projektów badawczych i komercjalizacji

Klient Federacja Naukowa DSW-WSB
Miejsce pracy Gdańsk
Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę
Opis oferty Federacja Naukowa WSB-DSW to pierwsza w Polsce federacja naukowa powołana na mocy Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.
 
Jest to jednostka naukowa skupiająca cztery niepubliczne uczelnie akademickie. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących, a współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych.
Zakres obowiązków
 • poszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów naukowych i b+r (m.in. fundusze europejskie, fundusze ministerialne, fundusze norweskie, ncn, ncbr, abm, nawa, fnp, granty komercyjne) oraz przygotowywanie informacji o możliwościach i zasadach aplikowania dla pracowników naukowych,
 • wspieranie procesu składania wniosków projektowych, obejmującą m.in. udział w opracowywaniu części administracyjnej wniosków projektowych, weryfikację formalną oraz nadzór nad całościowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej,
 • wspieranie pracowników naukowych w obsłudze administracyjnej realizowanych projektów, w tym monitorowanie terminów istotnych dla realizacji przyznanych projektów oraz stopnia osiągniętych wskaźników, prowadzenie korespondencji formalnej z instytucjami finansującymi,
 • prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji projektowej i komercjalizacyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących realizowanych projektów i komercjalizacji,
 • zamieszczanie oraz aktualizowanie danych dotyczących realizowanych projektów i komercjalizacji w systemie pol-on oraz w wewnętrznym systemie omega-psir,
 • monitorowanie obowiązujących przepisów i wytycznych mających wpływ na pozyskiwanie i realizację projektów,
 • udział w procesie komercjalizacji własności intelektualnej opracowywanej w federacji i uczelniach – jednostkach uczestniczących,
 • komercjalizacja wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami realizowanych w federacji i uczelniach – jednostkach uczestniczących,
 • współpraca z przedstawicielami uczelni – jednostek uczestniczących w federacji,
 • sprawozdawczość z realizacji zadań do bezpośredniego przełożonego i prezydenta federacji. 
Poszukiwane kompetencje
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym w szczególności naukowymi),
 • mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu microsoft office 365,
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie pozytywnych relacji, efektywna komunikacja,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • doskonała organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu, ustalania priorytetów,
 • sumienność i odpowiedzialność za wykonywane zadania.
Oferujemy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • ciekawą i samodzielną pracę w nowo powstającej jednostce naukowej, skupiającej uczelnie akademickie, należące do największego holdingu edukacyjnego w Polsce.
Data ostatniej modyfikacji piątek, 24 czerwca 2022